آشنایی با انواع نژادها, آموزش نگهداری

نژاد شیتزو

با آن چهره و آن چشمهای تیرۀ بزرگ که با ظاهری شیرین به شما نگاه می کنند! جای تعجب ندارد که صاحبان شیتزو به مدت هزار سال از بودن در کنار این ” شیر سگ” کوچولو لذت برده اند و شیتزو نیز همچنان شیطنت و بازیگوشی خود را دنبال کرده است…

دیدگاهتان را بنویسید